Ludzie, tworzący Fundację to społecznicy, od lat zaangażowani w pomoc innym. To wolontariusze pomagający w domach dziecka, w domach samotnej matki, pracujący z dziećmi i młodzieżą jak również z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia i pomocy. To osoby, które chętnie włączają się w różne akcje społeczne i nigdy nie odwracają głowy od krzywdy ludzkiej.